WAŻNE!

Specjalne Wydziały w Prokuraturach

Realizowane zapowiedzi Rządu o wzmożeniu kontroli skarbowych spowodowały zauważalny wzrost wszczynanych przez Prokuratury postępowań karnych. Do ich prowadzenia powołane zostały na poziomie Prokuratur Regionalnych wyspecjalizowane w tym celu Wydziały Do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej.

Działania te, w powiązaniu ze zmianami w prawie karnym - umożliwiającymi m. in. niekontrolowane przez Sądy podsłuchy, grożącą konfiskatę mienia, przymusowe wprowadzanie do spółek Zarządcy Przymusowego stwarzają realną groźbę bezpośredniego ataku wymierzonego we właścicieli firm.

Nasza Kancelaria Adwokacka SPECTA – Gumowski i Partnerzy od lat specjalizuje się w obronie osób oskarżonych o czyny o charakterze karno – skarbowym. Bronimy także ich interesów przed sądami administracyjnymi.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się na nr tel. 606 323 930.

13